Sprawdź wyniki głosowania!

18 października 2022

Zarząd Województwa Łódzkiego zatwierdził listę zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2023 rok. Spośród 141 projektów w 2023 r. zrealizowane zostanie łącznie 112 zadań, w tym 10 wojewódzkich i 102 powiatowe. Autorom zwycięskich zadań gratulujemy!

W dniach 22 sierpnia – 9 września br. do rozmieszczonych w każdym powiecie naszego regionu urn do głosowania wrzucono łącznie 67 058 kart do głosowania. Za każdy głos serdecznie dziękujemy – Państwa zainteresowanie potwierdza, że w budżecie obywatelskim jest moc!

W VI edycji BO „ŁÓDZKIE NA PLUS” największym zainteresowaniem cieszyły się projekty zadań o tematyce sportowej, upowszechniające kulturę i folklor regionu łódzkiego, ale i te o charakterze ekologicznym, turystycznym, prozdrowotnym czy z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

Listę zwycięskich zadań prezentujemy poniżej:

Lista zadań do realizacji oraz lista uzupełniająca zadań do realizacji BO „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2023 rok

 

Pełne wyniki głosowania budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2023 rok:

BO „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2023 rok – wyniki głosowania