Unieważnienie piątego konkursu z zakresu turystyki i krajoznawstwa

25 października 2022
unieważnienie konkursu

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 954/22 z dnia 18.10.2022 r. unieważnił piąty otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego „Łódzkie na Plus”.

Szczegóły unieważnienia konkursu znajdują się w załączniku.