Wyniki głosowania

Mieszkańcy łódzkiego zdecydowali!

Dla przypomnienia – w tym roku mieszkańcy i mieszkanki łódzkiego mieli do rozdysponowania 5 000 000,00 zł
(po 1 000 000,00 zł w każdym z 5 subregionów), a mogliśmy wybierać spośród 209 zadań.

WYŚLIJ SUGESTIĘ