Zawieszenie rozstrzygnięcia konkursów związanych z III edycją BO “ŁÓDZKIE NA PLUS”

28 kwietnia 2020

Informujemy, że w związku z sytuacją epidemiczną i brakiem możliwości przewidzenia dalszego rozwoju wydarzeń, zawieszone zostają rozstrzygnięcia wszystkich otwartych konkursów ofert związanych z III edycją Budżetu Obywatelskiego „Łódzkie na Plus”.

 

 

 

 

 

 

 


Jednocześnie pragniemy poinformować, że Zarząd Województwa Łódzkiego, wychodząc naprzeciw bieżącym problemom mieszkańców naszego regionu, podjął decyzję o uruchomieniu Wojewódzkiego Programu Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19.

Na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych, które pomogą przeciwdziałać epidemii koronawirusa w regionie, przeznaczono 300 tys. zł!

Składane oferty mogą dotyczyć zadań realizowanych w następujących obszarach:
– wspomaganie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego,
– kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa kulturowego,
– polityka społeczna,
– ochrona i promocja zdrowia,
– kultura fizyczna i sport,
– turystyka i krajoznawstwo,
– ochrona środowiska,
– wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
– działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności.

Kwota dotacji nie może być mniejsza niż 1 000 zł i nie większa niż 5 000 zł.

Nabór ofert zostanie zakończony z chwilą rozdysponowania wszystkich środków przeznaczonych na realizację zadań.

Wzór oferty oraz uchwała Zarządu Województwa Łódzkiego wraz z ogłoszeniem o naborze ofert dostępne są do pobrania na stronie ngo.lodzkie.pl

Wypełnione oferty realizacji zadania publicznego należy przesyłać na adres ngo@lodzkie.pl.

 

 

WYŚLIJ SUGESTIĘ