OGŁOSZENIE na realizację zadań publicznych z zakresu ratownictwa i obrony ludności przez podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego.

03 czerwca 2020

OGŁOSZENIE w sprawie składania ofert z pominięciem otwartego konkursu ofert, na realizację zadań publicznych z zakresu ratownictwa i obrony ludności przez podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na rok 2020 – do pobrania poniżej.

Ogłoszenie

 

Oferty należy składać do 23 czerwca 2020 r. do godziny 16:00 bezpośrednio w Biurze Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z siedzibą: 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8, albo przesłać pocztą lub za pośrednictwem kuriera na powyższy adres.

Na kopercie należy umieścić dopisek o treści: “Oferta na realizację zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w ramach Budżetu Obywatelskiego “ŁÓDZKIE NA PLUS” na rok 2020″.

WYŚLIJ SUGESTIĘ