Będziemy wybierać spośród 155 projektów zadań

14 września 2018

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął ostateczną listę zadań dopuszczonych do głosowania oraz listę zadań niedopuszczonych do głosowania, zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego na rok 2019.

 

W tegorocznej edycji 155 spośród 210 zgłoszonych projektów zadań zostało pozytywnie zarekomendowanych do głosowania. W tym roku po raz pierwszy autorzy zadań, których projekty zostały odrzucone na etapie oceny merytorycznej mieli możliwość wniesienia odwołania i zaprezentowania swoich argumentów przed Kapitułą ds. oceny propozycji zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego. W przypadku kilku projektów Radni wchodzący w skład Kapituły przychylili się do wniosków autorów zadań.

 

Poniżej mogą Państwo zapoznać się z  ostateczną listą zadań dopuszczonych do głosowania wraz z opisami, a także z listą zadań niedopuszczonych do głosowania w ramach BO SWŁ wraz
z uzasadnieniami rekomendacji negatywnej.

LISTA ZADAŃ DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA BO SWŁ 2019

LISTA ZADAŃ NIEDOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA BO SWŁ 2019

Zachęcamy do poznania bliżej propozycji rekomendowanych zadań, gdyż już 1 października 2018 r. rozpocznie się głosowanie. W tegorocznej edycji będą Państwo mogli zagłosować na maksymalnie
4 zadania
: 1 zadanie wojewódzkie oraz 3 zadania z pul subregionalnych (można zagłosować na wybrane projekty z różnych subregionów, niezależnie od miejsca zamieszkania).

Głosy będą mogli Państwo oddawać:

  • do 22 października 2018 r. poprzez:
  • złożenie karty do głosowania w wyznaczonych punktach do głosowania
    (ich lista, do końca września, udostępniona zostanie na stronie www.bo.lodzkie.pl),
  • przekazanie wypełnionej karty do głosowania pocztą na adres korespondencyjny Urzędu Marszałkowskiego WŁ.
  • do końca października 2018 r.
  • elektronicznie za pośrednictwem strony bo.lodzkie.pl.

Wyniki głosowania będą znane pod koniec listopada 2018 r.

Warto oddać swój głos i mieć wpływ na to jak zmienia się nasze województwo, dowodem tego jest sukces realizacji projektów w ramach I edycji BOSWŁ, dzięki którym mieszkańcy województwa mogli lub nadal mogą brać udział w różnych przedsięwzięciach tj. zajęciach integracyjnych dla seniorów, zajęciach sportowych dla dzieci i młodzieży, rekonstrukcji  zwycięskiej bitwy Stefana Czarnieckiego
ze Szwedami pod Strzemeszną, w piłkarskich mistrzostwa świata dla zespołów dziecięcych, a także mogą korzystać ze sprzętu rehabilitacyjnego zakupionego do jednego ze szpitali wojewódzkich.

Więcej o realizowanych projektach dowiesz się na:

https://www.facebook.com/BudzetObywatelskiLodzkie/

Pamiętaj, oddaj swój głos – BO Ty tu rządzisz!