Czekamy na Twój pomysł!

24 marca 2021

Miło nam poinformować, że już dziś rozpoczynamy nabór projektów zadań do V edycji budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”. Zadania wyłonione w wyniku jego realizacji zostaną zrealizowane w roku 2022.

Na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2022 r. władze samorządu województwa łódzkiego przeznaczą 8 mln zł.

Podobnie, jak podczas dwóch poprzednich edycji, projekty zadań będzie można składać w ramach puli wojewódzkiej (projekty o charakterze inwestycyjnym i remontowym) oraz 24 pul powiatowych (projekty zadań nieinwestycyjnych):

  • o charakterze sportowym, w tym z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych,
  • dotyczące bezpieczeństwa publicznego,
  • o charakterze turystycznym,
  • z zakresu edukacji ekologicznej,
  • z zakresu ochrony środowiska,
  • z zakresu rehabilitacji zdrowotnej,
  • z zakresu upowszechniania folkloru związanego z Województwem,
  • upowszechniających kulturę w nawiązaniu do historii województwa i pamięci historycznej.

W przypadku zadań wojewódzkich projekty mogą składać wszyscy mieszkańcy województwa łódzkiego, zaś w przypadku zadań powiatowych mieszkańcy powiatu, do którego puli zgłoszony będzie projekt.

Budżet obywatelski ma na celu zwiększenie zaangażowania mieszkańców w proces decydowania
o wydatkach regionalnej wspólnoty samorządowej, a przez to – w działania samorządu województwa wpływające na rozwój regionu.

Nabór projektów zadań potrwa do 12 kwietnia.

Uchwała w sprawie budżetu obywatelskiego