Konkurs z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

25 marca 2021

Poszukujemy realizatorów zadań, które zostały wybrane dzięki głosom mieszkańców w Budżecie Obywatelskim „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2021 rok. Wśród zadań znajdziemy m.in. piknik harcerski, kongres dla regionalistów województwa łódzkiego, czy cykl warsztatów muzycznych.

Suma środków do rozdysponowania w konkursie – 974 201,00 zł

Termin składania ofert – do 15 kwietnia 2021 roku do godz. 16.00

Ogłoszenie

 

WYŚLIJ SUGESTIĘ