MAMY TO! OCENA PROJEKTÓW ZADAŃ ZAKOŃCZONA!

02 sierpnia 2018
Budżet Obywatelski Łódzkie

 

Po długiej i wnikliwej ocenie projektów zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego  Samorządu Województwa Łódzkiego na 2019 r., możemy wreszcie przedstawić Państwu listę projektów, które zdaniem Zespołu ds. realizacji Budżetu Obywatelskiego powinny zostać dopuszczone do głosowania oraz listę zadań niedopuszczonych wraz z uzasadnieniem.
Jak zwykle nie zawiedli nas Państwo i wykazali się dużą pomysłowością i zaangażowaniem, za co serdecznie – Dziękujemy!

 

Poniżej zamieszczamy listę 151 projektów zadań, które mają szansę być zrealizowane
w 2019 r. W październikowym głosowaniu, każdy mieszkaniec województwa będzie mógł wybrać jedną, najciekawszą według niego propozycję zadania z puli wojewódzkiej i do trzech najlepszych propozycji zadań subregionalnych. Jest w czym wybierać bowiem w poszczególnych pulach do głosowania dopuszczone zostały następujące ilości projektów zadań:

PULA LICZBA PROJEKTÓW ZADAŃ
wojewódzka 36
subregion północny 20
subregion wschodni 22
subregion południowy 15
subregion zachodni 27
subregion miasto Łódź 31

LISTA ZADAŃ REKOMENDOWANYCH DO GŁOSOWANIA 2019

Prezentujemy również listę zadań, które niestety nie mogły zostać dopuszczone do głosowania, wraz z uzasadnieniem ich negatywnej oceny oraz listę projektów zadań, które uznano za nieważne na etapie oceny formalnej.

LISTA ZADAŃ ODRZUCONYCH (WRAZ Z UZASADNIENIEM)2019

LISTA PROJEKTÓW ZADAŃ, KTÓRE UZNANO ZA NIEWAŻNE NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ