Zadania o łącznej wartości ponad 46 mln zł zgłosili mieszkańcy łódzkiego w drugiej edycji BO SWŁ

08 czerwca 2018

Dokładnie 210 propozycji zadań złożyli mieszkańcy województwa łódzkiego w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego (BO SWŁ) na łączną kwotę ponad 46 mln zł. Propozycje zadań poparło swoimi podpisami prawie 11 tys. mieszkańców naszego regionu. Przeważały inicjatywy o charakterze sportowo-rekreacyjnym oraz prozdrowotnym.

Przypomnijmy, że samorząd województwa łódzkiego przeznaczył na II edycję Budżetu Obywatelskiego 8 mln złotych. Pieniądze zostały podzielone na dwie pule:

  1. wojewódzką, wynoszącą 2 mln i obejmującą całość Województwa, przeznaczoną na realizacje zadań wojewódzkich;
  2. subregionalne, wynoszące łącznie 6 mln, przeznaczone na realizację zadań z 5 subregionów (łódzkiego, północnego, wschodniego, południowego i zachodniego).

Mieszkańcy regionu pokazali po raz kolejny, że chcą mieć realny wpływ na to, na co są wydawane publiczne pieniądze i jak będzie się zmieniało nasze województwo.

Wydzielenie puli wojewódzkiej okazało się strzałem w dziesiątkę, bowiem to do niej mieszkańcy zgłosili aż 52 propozycje zadań na łączna kwotę ponad 16 mln zł.

Poniższa tabela prezentuje ilości złożonych propozycji zadań w poszczególnych pulach:

złożone zadania
pula ilość wartość [zł]
wojewódzka 52 16 484 875,05
północny 27 4 278 424,00
wschodni 34 5 888 959,40
południowy 19 3 898 250,40
zachodni 40 8 937 597,16
Łódź 38 6 826 819,00
suma 210 46 314 925,01

 

Wśród propozycji zadań znalazło się wiele wniosków dotyczących poprawy bezpieczeństwa na drogach, aktywizacji seniorów, poprawy zdrowia oraz organizacji licznych imprez
o charakterze sportowo-rekreacyjnym, a także m. in.: kino plenerowe; rekonstrukcja bitwy, organizacja konferencji czy warsztaty z design thinking.

Sporym udogodnieniem, z którego chętnie skorzystało prawie 44% autorów zadań, okazał się generator formularza, dostępny na naszej stronie www.bo.lodzkie.pl.

Zobacz pełny Wykaz zgłoszonych zadań w ramach BO SWŁ 2019.

Wykaz zgłoszonych zadań w ramach BO SWŁ 2019

Najpóźniej do 3 sierpnia poznamy pełną listę zweryfikowanych zadań, na które będzie można głosować przez cały październik. Do 30 listopada poznamy wyniki głosowania, a zwycięskie projekty zostaną zrealizowane w 2019 r.

Zapoznaj się z aktualnym harmonogramem realizacji BO SWŁ.

 Harmonogram realizacji BOSWŁ