Pomysłodawczynie z Łodzi nagrodzone certyfikatami

25 stycznia 2018

 

 

 

 

Anna Bomba, Aleksandra Marciniak, Ewa Mucha oraz Marta Długosz to kolejne łodzianki uhonorowane certyfikatami za zgłoszenie zwycięskich projektów do Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego.

Pani Anna Bomba odebrała wyróżnienie za zwycięski projekt „Poprzez sport i zabawę wyciągamy dzieci z łódzkich bram i podwórek – przeciwdziałanie patologii społecznej”. Certyfikat wręczyły Joanna Skrzydlewska, członek Zarządu Województwa Łódzkiego oraz Anna Rabiega, radna wojewódzka. W ramach projektu zostanie zorganizowany czas wolny dla dzieci i młodzieży. Składa się on z dwóch części:
·     wyciąganie dzieci z bram i podwórek łódzkich, zapewnienie opieki wychowawczej, aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez zaangażowanie w zajęcia sportowo-rekreacyjne wraz z zapewnieniem im ciepłego posiłku i wody po każdych zajęciach,
·     organizacja pikniku integracyjnego z udziałem zawodników rugby i zapasów  w stylu wolnym we wrześniu 2018 r.

Z kolei na oddziale onkologii dziecięcej szpitala przy ul. Spornej (na zdjęciu powyżej) Joanna Skrzydlewska, wraz z radnym wojewódzkim Marcinem Bugajskim w obecności Małgorzaty Stolarskiej, ordynator oddziału, wręczyli certyfikaty Aleksandrze Marciniak, autorce dwóch projektów skierowanych do małych pacjentów oddziału onkologicznego oraz dzieci z rodzin zastępczych i adopcyjnych. Pani Aleksandra na co dzień pracuje w Fundacji Gajusz.
·         „Dzieciaki walczą z rakiem. Wsparcie terapeutyczno-psychologiczne pacjentów oddziałów onkologicznych szpitala przy Spornej w Łodzi” projekt o wartości prawie 178 tys. zł pozwoli na sfinansowanie profesjonalnej opieki psychologicznej dla kilkudziesięciu rodzin, objętych leczeniem w szpitalu przy ul. Spornej w Łodzi oraz wyjazdu terapeutycznego dla 45 uczestników.
·         „Poza rodziną biologiczną – szkolenia dla osób pracujących z dziećmi z rodzin zastępczych i adopcyjnych” projekt o wartości prawie 60 tys. zł. umożliwi organizację szkoleń dla profesjonalistów, którzy stykają się z problemem dzieci opuszczonych przez rodziców biologicznych (asystenci rodzin, pracownicy socjalni, nauczyciele).

Dwa kolejne certyfikaty trafiły z rąk Joanny Skrzydlewskiej do pań: Ewy Muchy oraz Marty Długosz. Zgłoszone przez ww. panie zadania związane są z Wojewódzkim Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi.
Pierwsze zadanie przewiduje zakup i montaż urządzenia do ćwiczeń fizycznych i sprawnościowych przed szpitalem w Łagiewnikach. Wszyscy chętni będą mogli skorzystać z nowego miejsca do rehabilitacji ruchowej w plenerze.
Drugie dotyczy zakupu sprzętu do rehabilitacji ruchowej, poznawczej, logopedycznej oraz do zbiegów pielęgnacyjnych na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej.