Zgłoś projekt zadania do Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2024 rok

Aktualności

KWIECIEŃ POD ZNAKIEM „ŁÓDZKIE NA PLUS” – ZACZYNAMY III EDYCJĘ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO!

Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął dwie kolejne uchwały dotyczące...

III edycja budżetu obywatelskiego na start!

26 lutego 2019 r. radni Sejmiku Województwa Łódzkiego jednogłośnie...

Mieszkańcy wybrali!

Wszystko jest już jasne! Znamy wyniki tegorocznej edycji...

Budżet Obywatelski Łódzkie
GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE

W dniu wczorajszym zakończyliśmy głosowanie internetowe w II edycji Budżetu Obywatelskiego...

Skontaktuj się z nami

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy departamentów Urzędu Marszałkowskiego i jednostek podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego wskazani na poniższej liście (w godzinach pracy 8.00-16.00):

Lista pracowników

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8 / 90-051 Łódź
Wydział Inicjatyw Społecznych
tel. 42 663 33 48 / 42 291 97 22 / 42 663 3633 / 42 291 9723

bo@lodzkie.pl