Zgłoś projekt zadania do Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2024 rok

Aktualności

Bezpieczeństwo nad wodą w ramach Budżetu Obywatelskiego „łódzkie na plus”

Budżet Obywatelski Samorządu Województwa Łódzkiego „Łódzkie na Plus” otworzył...

Weekend z Budżetem Obywatelskim

W miniony weekend odbyły się kolejne projekty dofinansowane z Budżetu...

SPRZĘT DLA SZPITALA Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób...

Koncert muzyki organowej w Rawie Mazowieckiej

Zapraszamy serdecznie na Koncert muzyki organowej w wykonaniu Pana Blazeja...

Skontaktuj się z nami

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy departamentów Urzędu Marszałkowskiego i jednostek podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego wskazani na poniższej liście (w godzinach pracy 8.00-16.00):

Lista pracowników do kontaktu BO 2025

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8 / 90-051 Łódź
Wydział Inicjatyw Społecznych
tel. 42 663 33 48 / 42 291 97 22 / 42 663 3633 / 42 291 9723

bo@lodzkie.pl