łódzkie na plus budżet obywatelski

Aktualności

Certyfikowana podróż w czasie

Rekonstrukcja zwycięskiej bitwy Stefana Czarnieckiego ze Szwedami pod Strzemeszną w 1656,...

Pomysłodawczynie z Łodzi nagrodzone certyfikatami

        Anna Bomba, Aleksandra Marciniak, Ewa...

Kolejny certyfikat wręczony w Ujeździe

Marszałek Województwa Łódzkiego pan Witold Stępień wręczył w Ujeździe...

Certyfikaty dla pomysłodawców z subregionu południowego

Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego, pan Marek Mazur, wręczył...

Skontaktuj się z nami

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy departamentów Urzędu Marszałkowskiego i jednostek podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego wskazani na poniższej liście (w godzinach pracy 8.00-16.00):

Kontakty do pracowników

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8 / 90-051 Łódź
Wydział Inicjatyw Społecznych
tel. 42 291 97 22 / 42 663 33 48

bo@lodzkie.pl