OSTATECZNY WYKAZ PROJEKTÓW ZADAŃ DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA

03 września 2020

Z olbrzymią przyjemnością pragniemy poinformować, że Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął ostateczny wykaz projektów zadań dopuszczonych do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2021 rok.

W związku z dużą ilością pomysłów na projekty budżetu obywatelskiego w tym roku jedynie w trzech powiatach naszego regionu tj. w powiatach: miasta Skierniewice, łęczyckim oraz wieruszowskim z racji niewykorzystania kwoty środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach ww. pul, głosowanie na projekty powiatowe nie zostanie przeprowadzone. Autorom wszystkich 8 projektów zadań zgłoszonych w ramach powyższych pul serdecznie gratulujemy i przypominamy, że mieszkańcy wskazanych powiatów mogą oddawać swoje głosy wyłącznie na projekty zadań wojewódzkich, których w tym roku do etapu głosowania dopuszczono 34.

Lista pul powiatowych, dla których głosowania w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2021 rok nie przeprowadza się

Mieszkańcy pozostałych 21 powiatów naszego regionu będą mieli możliwość zagłosowania dodatkowo na jeden z projektów zgłoszonych w ramach puli powiatu swojego zamieszkania. Łącznie do głosowania dopuszczono 190 projektów zadań powiatowych.

Każdy pełnoletni mieszkaniec naszego regionu będzie mógł wybrać w zaplanowanym na okres 7-18 września br. głosowaniu najbardziej mu bliskie projekty zadań. W wykazie znaleźć można charakterystykę poszczególnych projektów oraz przyporządkowane im kody, którymi będziemy posługiwać się wypełniając kartę do głosowania.

OSTATECZNY WYKAZ PROJEKTÓW ZADAŃ DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO „ŁÓDZKIE NA PLUS” NA 2021 ROK

Przypominamy, że zgodnie z uchwałą w sprawie budżetu obywatelskiego, wyboru zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w drodze głosowania dokonują mieszkańcy Województwa, którzy w dniu głosowania ukończyli 18 lat. Uprawniony do głosowania mieszkaniec głosuje wyłącznie raz – może oddać swój na jeden projekt wojewódzki oraz na jeden projekt powiatowy (nie dotyczy mieszkańców powiatów, w których głosowanie na zadania w ramach puli powiatowej nie odbędzie się).

Głosowanie odbywa się poprzez wrzucenie karty do głosowania do urny w punktach do głosowania wyznaczonych przez Zarząd Województwa (Wykaz punktów do głosowania – BO 2021).

Podczas tegorocznego głosowania karta do głosowania będzie możliwa do wypełnienia w specjalnie na ten cel przygotowanym generatorze, który zostanie uruchomiony wraz z rozpoczęciem głosowania. Każda karta będzie oznaczona indywidualnym numerem w lewym górnym rogu.

Kartę należy wypełnić, wygenerować w formacie .pdf, wydrukować, podpisać, a następnie wrzucić do urny.

Wzór karty do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2021 rok