Głosowanie

Głosowanie rozpoczęte!

Jak głosować:

Wyboru zadań do realizacji może dokonać każdy mieszkaniec  Województwa w drodze głosowania.

 • Korespondencyjnie – wysyłając wypełnianą kartę do głosowania na adres: Urząd  Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź z dopiskiem
  „Budżet Obywatelski – GŁOSOWANIE”.

 

UWAGA!

Za datę oddania głosu uważa się datę wpływu karty do głosowania do Urzędu.

 

WAŻNE Zasady głosowania:
 • Możesz oddać jeden głos!
 • Możesz przyznać punkty maksymalnie na 3 zadania (na jednej karcie do glosowania – patrz punkt powyżej) zgłoszone do tego samego subregionu.
 • Można przyznać 3 pkt, 2 pkt lub 1 pkt. Propozycji zadana która podoba Ci się najbardziej przyznaj 3 punkty, 2 punkty propozycji, która podoba Ci się mniej, a 1 punkt pomysłowi, który podoba Ci się spośród wybranych najmniej.
 • Jeśli uważasz, że zadanie z innego subregionu jest ciekawe i chciałbyś na nie zagłosować masz taką możliwość. Pamiętaj jedynie, że wszystkie propozycje zadań, na które głosujesz muszą być zgłoszone do tego samego subregionu!

 

WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA

Twój głos zostanie będzie nieważny, jeżeli:
 • Oddasz więcej niż jeden głos (wszystkie oddane przez Ciebie głosy będą nieważne!)
 • Oddasz głos przed lub po terminie wskazanym w Harmonogramie
 • Oddasz głos na zadania z więcej niż jednego subregionu
 • Oddasz głos na karcie do głosowania niezgodnej z obowiązującym wzorem
 • Nie wskażesz na karcie do głosowania żadnego zadania bądź wskażesz więcej niż 3 zadania
 • Karta do głosowania zostanie wypełniona nieczytelnie (np. będzie zawierała skreślenia lub poprawki)

Skontaktuj się z nami

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy departamentów Urzędu Marszałkowskiego i jednostek podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego wskazani na poniższej liście (w godzinach pracy 8.00-16.00):

Lista pracowników do kontaktu

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8 / 90-051 Łódź

Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
tel. 42 663 33 48
42 663 34 67
bo@lodzkie.pl

WYŚLIJ SUGESTIĘ