Zgłoś projekt zadania do Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2024 rok

Aktualności

Budżet Obywatelski Łódzkie
Przedłużenie terminu składania wniosków w Budżecie Obywatelskim SWŁ

Zarząd Województwa Łódzkiego podjął decyzję o przedłużeniu terminu na składanie...

Spotkania w regionie dobiegły końca

Wizytą w Piotrkowe Trybunalskim zakończyliśmy cykl spotkań informacyjnych w...

Budżet Obywatelski Łódzkie
GENERATOR FORMULARZA ZGŁASZANIA PROJEKTÓW

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest teraz jeszcze łatwiejsze! Można...

Ruszył nabór projektów w drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego

Osiem milionów złotych – na taką kwotę opiewa drugi...

Skontaktuj się z nami

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy departamentów Urzędu Marszałkowskiego i jednostek podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego wskazani na poniższej liście (w godzinach pracy 8.00-16.00):

Lista pracowników do kontaktu BO 2025

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8 / 90-051 Łódź
Wydział Inicjatyw Społecznych
tel. 42 663 33 48 / 42 291 97 22 / 42 663 3633 / 42 291 9723

bo@lodzkie.pl