Zgłoś projekt zadania do Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2024 rok

Aktualności

rozstrzygnięcie drugiego konkursu ofert z zakresu bezpieczeństwa publicznego
Rozstrzygnięcie drugiego konkursu ofert z zakresu bezpieczeństwa publicznego

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 861/23 rozstrzygnął drugi otwarty...

Już wszystko jasne!

12-30 czerwca br. był gorącym okresem w harmonogramie budżetu obywatelskiego...

rozstrzygnięcie konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej
Rozstrzygnięcie konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 668/23 z dnia 28 lipca...

rozstrzygnięcie konkursu ofert z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 roku
Rozstrzygnięcie konkursu ofert z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 r.

Uchwałą nr 487/23 z dnia 6 czerwca 2023 r. Zarząd...

Skontaktuj się z nami

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy departamentów Urzędu Marszałkowskiego i jednostek podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego wskazani na poniższej liście (w godzinach pracy 8.00-16.00):

Lista pracowników do kontaktu BO 2025

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8 / 90-051 Łódź
Wydział Inicjatyw Społecznych
tel. 42 663 33 48 / 42 291 97 22 / 42 663 3633 / 42 291 9723

bo@lodzkie.pl