łódzkie na plus budżet obywatelski

Aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

W dniu 5 kwietnia 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego...

Konkurs z zakresu bezpieczeństwa publicznego

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert...

Garść kolejnych konkursów

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8...

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 90/22 z dnia 9 lutego...

Skontaktuj się z nami

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy departamentów Urzędu Marszałkowskiego i jednostek podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego wskazani na poniższej liście (w godzinach pracy 8.00-16.00):

Kontakty do pracowników

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8 / 90-051 Łódź
Wydział Inicjatyw Społecznych
tel. 42 291 97 22 / 42 663 33 48

bo@lodzkie.pl