Zgłoś projekt zadania do Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2024 rok

Aktualności

drugi konkurs ofert na realizację zadania pn. Bezpłatne konsultacje fizjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z powiatu wieluńskiego
Drugi konkurs ofert na realizację zadania pn. „Bezpłatne konsultacje fizjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z powiatu wieluńskiego”

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił II konkurs ofert na realizację zadania...

Więcej czasu na Wasze projekty

Do 13 marca Zarząd Województwa Łódzkiego przedłużył termin składania...

Konkurs ofert z zakresu bezpieczeństwa publicznego

Poszukujemy organizacji pozarządowej, która podejmie się realizacji zadania mającego...

Konkurs ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 141/23 z dnia 21 lutego...

Skontaktuj się z nami

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy departamentów Urzędu Marszałkowskiego i jednostek podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego wskazani na poniższej liście (w godzinach pracy 8.00-16.00):

Lista pracowników do kontaktu BO 2025

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8 / 90-051 Łódź
Wydział Inicjatyw Społecznych
tel. 42 663 33 48 / 42 291 97 22 / 42 663 3633 / 42 291 9723

bo@lodzkie.pl